НАЧАЛО ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАС КОНТАКТИ
  LAST MINUTE ПРОМОЦИИ
  Екскурзии до Европа
  Екскурзии до Гърция
  Екскурзии до Италия
  Екскурзии до Турция
  Екскурзии до Бенелюкс
  Екскурзии до Швейцария
  Екскурзии до Скандинавия
  Екскурзии до Германия
  Екскурзии до Холандия
  Екскурзии до Сърбия
  Екскурзии до Франция
  Екскурзии до Испания
  Екзотични пътувания
  Уикенди
  Обиколни екскурзии
  Круизи и яхти
 

Сподели своето пътуване със София Тур и спечели награда!
 

 

ПЪЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИГРАТА

„Клип от моето незабравимо пътуване със София тур” 

 

ЧАСТ 1: ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА 

Организатор на играта е Туристическа агенция „София тур и Ко” ЕООД, с адрес: София 1504, бул. Дондуков 86б, ап.24.

ЕИК 175 139 351 ,  представлвана от Ралица Алексиева

ЧАСТ 2: ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Потребителите, които правят резервации на сайта www.sofatour.net и в офисите на София Тур и Ко ЕООД, както и чрез туристическите агенции предлагащи продуктите на София тур и Ко ЕООД и участват в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу нейни правила, наречени официални правила на Играта. 

2.2. София Тур и Ко ЕООД си запазва правото да променя или допълва официалните правила на Играта, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на интернет страницата на София Тур и Ко ЕООД – www.sofatour.net.

2.3. С изпращането на направен клип до адреса на София Тур и Ко ЕООД; официалната facebook страница или имейл адрес (описано в т.3.3.3) за участие в играта (описано в т.3.2.2), участниците се обвързват с гореописаните Официални правила на Играта и се съгласяват да спазват техните условия.

ЧАСТ 3: НАЧИНИ ЗА УЧАСТИЕ

3.1. В Играта могат да вземат участие физически лица с местоживеене на територията на Република България, които са навършили 18 години.

3.2. Потребителите, имащи право да участват в Играта са:

3.2.1. Всички потребители, които изпратят от 12:00ч на 15.04.2016г. до 00:00ч. на 15.01.2017г направен клип, от своето пътуване със София Тур и Ко ЕООД.

3.2.2. Всички потребители, които са участвали в екскурзия/ почивка организирана от София тур и Ко ЕООД в периода 05.01.2016 – 05.01.2017, независимо от начина на резервиране (чрез туристически агенти, чрез сайтове за колективно пазаруване, по е-мейл, директно в офиса на София Тур и Ко ЕООД).

3.2.3. Всеки участник в пътуване организирано от София Тур и Ко ЕООД има право да участва с неограничен брой пъти, като всeки направен клип, трябва да бъде с отделено съдържание и заглавие

3.3. Какво трябва да съдържат направените клипове:

3.3.1. На клипа, трябва да разкажете/ покажете как е минала вашата екскурзия или почивка със София тур. Клипове от нереални/неосъществени пътувания или пътувания с други туристически агенции ще бъдат дисквалифицирани.

3.3.2. На изпратения клип, трябва да са отбелязани е-мейл, фейсбук, телефон и име на участника.

 

 

3.3.3. Адрес за изпращане :

 

- За СОФИЯ ТУР И КО ЕООД

София 1504 

Бул. Дондуков- Корсаков 86б, ап.24

 

- E-mail: [email protected]/ [email protected]

 

- Официална Facebook stranica -  https://www.facebook.com/sofiatour.net/

 

3.3.4. Получените клипове, които не са четливи, непълно попълнени или по друг начин не отговарят на тези правила, нямат право за участие в играта.     

 

ЧАСТ 4: КРЪГОВЕ ЗА ТЕГЛЕНА НА НАГРАДА.

4.1 Всички уастници в Играта, изпратили своите клипове в периода от 12:00ч на 15.03.2016 до 12:00ч на 15.10.2016 участват в теглене на „ЕКСПРЕСНИ НАГРАДИ”.

4.2. Всички уастници в Играта, изпратили своите клипове в периода от 12:00ч на 15.03.2016г. до 00:00ч. на 15.01.2017г участват в теглене на „РЕДОВНИ НАГРАДИ”

4.3. Участниците спечелили награди от теглене на „ЕКСПРЕСНИ НАГРАДИ” не участват в теглене на „РЕДОВНИ НАГРАДИ”. 

 

ЧАСТ 5: ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

5.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в играта, са следните:

 

5.2. „ЕКСПРЕСНИ НАГРАДИ”:

5.2.1. 2 ваучера за екскурзии на стойност 200лв всеки

5.2.2. 2 ваучера за пътувания на стойност 50лв всеки

5.2.3. 1 ваучер за Новогодишна екскурзия по избор от каталога на София тур и Ко ЕООД.

 

5.3. „РЕДОВНИ НАГРАДИ”.

5.2.1. 3 ваучера за екскурзии на стойност 200лв всеки

5.2.2. 3 ваучера за пътувания на стойност 50лв всеки

5.2.3. 1 ваучер за екскурзия по избор от каталога на София тур и Ко ЕООД в периода 15.01.2017 – 15.06.2017

 

ЧАСТ 6: МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

6.1. Печелившите в играта ще се определят чрез томбола, която ще се проведе 2 пъти:

·         1ва томбола на 17.10.2016г. в 17:00ч.

·         2ра томбола на 16.01.2017г. в 17:00ч.

6.2. В томболата вземат участие потребителите  по т.3.2.1., чиито писма отговарят на тези условия и са получени на адреса на играта, до деня на изтичане на срока. Иключение от т.6.2. е т.4.3. . 

6.3. Томболата се провежда в присъствието на тричленна комисия определена със заповед на организатора на играта при спазване на следните правила:

 

Печелившите и техните клипове ще се обявяват и споделят в официалната facebook страница на София тур и Ко ЕООД; на блога и на официалната страница на Туроператора - www.sofatour.net.

 

До 25.01.2017г. ръководството на София тур и Ко ЕООД се ангажира да се свърже лично с всеки печеливш от играта, чрез оставения от тях e-mail, фейсбук или телефон.

 

Печелившите от играта ще могат да получат ваучер до 30 дни от спечелването на наградата в офисите на „София тур и Ко” ЕООД или по е-мейл. 

6.4. София тур и Ко ЕООД не носи отговорност за неполучени и неизползвани награди в случай, че клиент, печеливш в играта не е посочил коректно своя e-mail адрес или мобилен номер, свързването с него е било невъзможно или след като не е потърсил наградата си в срок.

ЧАСТ 7: ОТГОВОРНОСТ

7.1. „София тур и Ко” ЕООД не носи отговорност в случай, че поради неконтролируеми и независими технически или други причини, изпратеният клип не е получен или не е получен в срок.

ЧАСТ 8: ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ ИГРАТА. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

8.1. Спечелените награди са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни с техния паричен еквивалент.

8.2. всеки ваучер е валиден за 1 участник и стойността му не може да бъде разделяна с друг участник.

ЧАСТ 9: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА. ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ.

9.1. София тур и Ко ЕООД има неотменимо право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от тези правила, в случай че констатира злоупотреби, масово нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В тези случаи на потребителите не се дължи компенсация.

Организаторът може да отстрани участник в томболата, в случай че този участник се опитва да попречи на законното провеждане на играта чрез злоупотреба с право, измама или други нечестни практики.

ЧАСТ 10: СПОРОВЕ

10.1. Спорове между София тур и Ко ЕООД и потребители, възползващи се от играта се решават съгласно настоящите правила, както и по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 11: ПУБЛИЧНОСТ

11.1 Организаторът се задължава при събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в играта да спазва разпоредбите на Закона за Защита на Личните Данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му.

 

МНЕНИЯ
КАЛЕНДАР
Ноември
Декември
Януари
Февруари
Всички права запазени © 2005 Sofia Tour
Екскурзия - екскурзии, почивки, хотели, билети Уеб Дизайн: ПроСтудио
Централен офис
София 1000   Бул. Дондуков №86 Б Тел. /+359 2/ 943 13 43
e-mail:    www.sftur.com