НАЧАЛО ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАС КОНТАКТИ
  LAST MINUTE ПРОМОЦИИ
  Екскурзии до Европа
  Екскурзии до Гърция
  Екскурзии до Италия
  Екскурзии до Турция
  Екскурзии до Бенелюкс
  Екскурзии до Швейцария
  Екскурзии до Скандинавия
  Екскурзии до Германия
  Екскурзии до Холандия
  Екскурзии до Испания
  Екскурзии до Франция
  Екзотични пътувания
  Екскурзии до Сърбия
  Уикенди
  Обиколни екскурзии
  Круизи и яхти
 

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТСТЪПКА 5%
1.Отстъпката е валидна за резервации, направени с пълно плащане до 10.02.2017г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ГРУПОВО САМОЛЕТНО ПЪТУВАНЕ С ОБЩА ЦЕНА

1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ В изпълнение на настоящия договор ТУРОПЕРАТОРЪТ ИМА СЛЕДНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1.1. Да осъществи пътуването по посочения маршрут.
1.2. Да осигури компетентен водач на групата, подготвен с необходимите документи и предварителни резервации за пътуването.
1.3. При несформиране на група от минимум брой участници съгласно договора, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да отмени пътуването най-късно 7 дни преди датата на заминаване за екскурзиите с нощувка и най-късно 3 дни преди датата на заминаване за еднодневните екскурзии, като за това уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.
1.4. При несформиране на група от минимум брой лица съгласно договора, ТУРОПЕРАТОРЪТ има правото да отмени допълнително мероприятие или посещение, най-късно при заминаване в деня на отпътуване, като за това уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.
1.5. Туроператорът има право да отмени изпълнението на допълнителни екскурзии, посещения и мероприятия при по-малко от 50% желаещи туристи от групата.
1.6. Да настан ПОТРЕБИТЕЛЯ в хотела, посочен в настоящия договор; да осигури предвиден брой нощувки и видове хранения. /при групови пътувания/
1.7. Туроператорът запазва правото на промяна на местата за настаняванепри независещи от него обстоятелства. Промяната е за сметка на туроператора и може да бъде в същата или по Висока категория.
1.8. Да уведоми потребителя своевременно в случай на невъзможност пътуването да бъде осъществено по независещи от туроператорът обстоятелста или вина на трети лица (стачки, безредици, метеорологични условия, бедствия и др.) При необходимост ТЪРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира пътуването, като предложи на потребителя друго или възстанови внесената сума.
1.9. Туроператорът не носи отговорност пред потребителя и не дължи неустойки за промени в програмата, настъпили поради забавени полети, анулирани и забавени фериботи и други превозни средства. В подобни случай туроператорът се ангажира да изпълни програмата, максимално близка до договорираната.
1.10. Туоператорът не носи отговорност и не дължи неустойки за предоставени грешни или липсващ данни на потребиеля. Всички разходи направени в следствие на предоставени неверни данни следва да се заплатят от потребителя.
1.11. Туроператорът запазва правото на промяна на местата за настаняване при независещи от него обстоятелства и при необходимост. Промяната е за сметка на туроператораи може да бъде в същата или по-висока категория.
1.12. Да осигури на потребителя застраховка „Помощ при пътуване в чуждбина” за пътуванията извън страната (включена в цената или срещу заплащане), която осгурява репатриране и болнично лечение до посочения лимит на отговорност. Туроператорът не заплаща директно медицински разходи.
1.13. При искане на потребителя, да предостави срещу допълнително доплащане застрховка с по-голям лимит на отговорност или застраховка „Отказ от пътуване”.
2. В изпълнение на настоящия договор ПОТРЕБИТЕЛЯТ ИМА СЛЕДНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
2.1. Да заплати общата цена за пътуването. Цената се плаща, както следва: 50% - при резервация, а останалата сума – най-малко 10 работни дни преди пътуването.
2.2. Всички плащания трябва да бъдат извършени в брой или по банков път по сметка на туроператора. Всички направени плащания се удостоверяват чрез документи (касов бон или платежно нареждане). При липса на плашане в срок, търоператорът има право да анулира договора, като в случай, че има внесено капаро, то не се възстановява.
2.3. Да осигури ръководител на групата (компанията) от туристи, която представлява и да се явява и техен представител по време на пътуването.
2.4. Да заплати стойността на всички липси и/или повреди часи на използваните автобуси и хотели, които са настъпили по негова винаи по вина на спътниците му по силата на сключения договор.
2.5. Да не принуждава водача да променя предварително уговорения маршрут, да възпрепятства изпълнението на програматa
2.6. Да изисква от пътниците да спазват необходимата чистота в автобуса и в местата за настаняване. Да не смущава с поведението си околнитеи да спазва часовете и местата на среща обявени за групата. При неявяване на установените места и срещи туроператорът изчаква закъснелите не повече от 15 мин. При по-голямо закъснение от страна на потребителя, той заплаща сам разходите до повторното присъединяване към групата.
2.7. Да носиотговорност за личните си вещи и багаж.
2.8. При установяване на несъответствие от ПОТРЕБИТЕЛЯ между договорираната и предоставената услуга, същия е длъжен да уведоми Туроператора/местния представител незабавно по начин подлежащ на възпроизвеждане /документиране/ и да държи връзка с туроператора до отстраняване на несъответствието още по време на почивката/ екскурзията. Същия може да предяви и рекламация в писмена форма, придружена с протокол за констатация на нарушение, подписан от приемащата страна, най-късно 14 дни след завръщане/ завършване на пътуването/. Туроператорът отговаря на клиента най-късно 30 работни дни след представяне на рекламацията.
2.9. Ако не притежава българско гражданство потребителят е длъжен да се усведоми за възможни рестрикции визов режим на страната, до която пътува, както и да подготви необходимите за пътуването си документи. Туроператорът не носи отговорност в случайте, когато граничните власти откажат достъп на потребителя. Завръщането в България е за собствена сметка и туроператора не възстановява средства за неконсумирани услуги.
3. АНУЛИРАНЕ НА ДОГОВОР
3.1. При резервация по ранни записвания, специални оферти с намалени цени, всяка страна може да анулира участието си по този договор в срокове считани от обявения ден на отпътуване, срещу съответната неустойка:
3.1.1. до края на текущия работен ден - без неустойка
3.1.2. 60 /шестдесет/ и повече дни – страните дължат само фактически направени разходи за самолетни билети, хотелски резервации, застраховки, визи и друг.
3.1.3. от 59 до 45дни- 20% от договорираната сума.
3.1.4. от 44 до 15дни - 50 % от договорираната сума.
3.1.5. от 14 до 7 дни- 80 % от договорираната сума.
3.1.6. При отказ на пътуването в срок по-малък от 7дни преди обявения ден на пътуването, неизправната страна заплаща неустойка в размер на 100 % от договорираната сума.
3.2. При резервация по редовни цени, без специални намаления и отстъпки, всяка страна може да анулира участието си по тозидоговор в срокове считани от обявения ден на отпътуване, срещу съответната неустойка:
3.2.1. до края на текущия работен ден - без неустойка
3.2.2. 45 и повече дни- страните дължат само фактически направени разходи за самолетни билети, хотелски резервации, застраховки, визи и други.
3.2.3. от 44 до 30 дни - 30 % от договорираната сума.
3.2.4. от 29 до 10 дни- 50 % от договорираната сума.
3.2.5 от 9 и по-голям от 7 дни - 80 % от договорираната сума.
3.2.6. При отказ на пътуването в срок по-малък от 7дни преди обявения ден на пътуването, неизправната страна заплаща неустойка в размер на 100 % от договорираната сума.
3.3. Отказ от пътуване се извършва в писмена форма.
3.4. Туроператорът има право без предупреждение да анулира договора при неспазване на договорените срокове от страна на потребителя.
3.5. Туроператорът има право да анулира без предупреждение и неустойка за анулацията пътуването на всяко лице, чието поведение според нас или оторизирани наши представители причинява опастност,
стрес, вреди, гняв, създава неудобство на други клиенти, служители и партньори на Туроператора.
3.6. При анулация на резерации платени чрез ваучер, стойността на ваучера не се възстановява.
3.7. Изключение в случайте в точки от 3.1.1. до 3.2.6. са точки 1.3. и 1.8. от настоящия договор.
3.8. В случай, че потребителя прекрати пътуването си преждевременно, по собствено желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните, са за негова сметка. В този случай потребителя не може да има претенции за частично и цялостно възстановяване на платените суми и услуги..
3.9. В случай ,че потребителят не се яви в деня на отпътуване не може да има претенции за частично или цялостно възстановяване на платената сума.
4. ОБЩИ УСЛОВИЯ
4.1. При необходимост туроператорът и екскурзоводът има право да правят промени в програмата по дни и часове, без това да промени съдържанието на програмата.
4.2. В случайте в които туроператорът прави съществени промени в програмата на пътуването, е длъжен да уведоми потребителя в писмен вид. Потребителят е длъжен в 3 дневен срок от получаване на информацията да уведоми Туроператора за решението си.
4.3. Туроператорът не носи отговорност за извънредни промени в работните времена на музеи и други туристически обекти от програмата.
4.4. Туристическата програма е с приоритетно изпълнение. Магазини и сувенири други допълнителни обекти се посещават в свободното време и при възможност след пълно изпълнение на предвидената програма.
4.5. Туроператорът не носи отговорност за ценности, загубен, забравен или унищожен багаж, документи и други вещи на потребителя. При инцидент туроператорът, представляван от екскурзовода, оказва съдействие без да нарушава програмата на групата.
4.6. Потребителят се ангажира да не закъснява и да идва в определените часове и на определените за среща места. Закъснение с повече от 15 мин. догонват групата или се прибират в България за собствена сметка. В този случай туроператорът не възстановява средствата за неконсумираните услуги и не носи отговорност за последствията.
4.7. Туроператорът не носи отговорност за услуги допълващи програмата и не включени в пакетната цена по договора. Взаимоотношенията по услуги заплатени на трети лица и изпълнявани от трети лица се изясняват на база договорки и документи с тях.
4.8. Програмата може да претърпи промени по решение на екскурзовода и при съгласие на минимум 50 % от туристите.
4.9. Туроператорът не носи отговорност за забавени полети, отменени полети и други промени в графика на авиокомпанийте. В подобни случаи в сила е Закона за гражданското въздухоплаване /ЗГВ/ , като за прилагането му отговаря Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” ( ГД „ГВА”). Подробности за правата на пътниците можете да откриете на http://www.caa.bg/index.php
5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
5.1. За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилага ГПК, ЗЗД и сответните правни норми, уредени от действащото законодателство на Република България.
5.2. Всички промени по настоящия договор се извършват писмено с анекс, одобрен от двете страни.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ Настоящия договор:
6.1. Влиза в сила от датата на подписването и е валиден 30 дни след датата на приключването на договорираното пътуване.
6.2. Прекратява се с едномесечно предизвестие в писмена форма, отправено от една от странте до съконтрагента й или по взаимно писмено съгласие на двете страни.
6.3. Потребиелят /Организатор/ декларира ,че е запознат с всички участници в груповото пътуване с клаузите на този договор и те ги приемат, като страна по същия.
6.4. За самолетни екскурзии и почивки, „София Тур и Ко” използва редовни авиокомпании: България Еър, Еър Франс, Чешки Авиолинии, Алиталия, Иберия, Уиз Еър и други.

Други изисквания и договорки между страните: ………….......
Туроператорът има сключена застраховка „ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРА” за 2016 г., съгласно ЗТ, с ЗД “Армеец” с номер
N: 1592113150000510852 от 10.01.2016
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ГРУПОВО АВТОБУСНО ПЪТУВАНЕ С ОБЩА ЦЕНА
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА АВТОБУСНО ПЪТУВАНЕ С ОБЩА ЦЕНА
КЪМ ДОГОВОР : ...............................ОТ ........................

1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ В изпълнение на настоящия договор ТУРОПЕРАТОРЪТ ИМА СЛЕДНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1.1 Да осъществи пътуването по посочения маршрут.
1.2 Да осигури компетентен водач на групата, подготвен с необходимите документи и предварителни резервации за пътуването.
1.3 При несформиране на група от минимум брой участници съгласно договора, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да отмени пътуването най-късно 7 дни преди датата на заминаване за екскурзиите с нощувка и най-късно 3 дни преди датата на заминаване за еднодневните екскурзии, като за това уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.
1.4 При несформиране на група от минимум брой лица съгласно договора, ТУРОПЕРАТОРЪТ има правото да отмени допълнително мероприятие или посещение, най-късно при заминаване в деня на отпътуване, като за това уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.
1.5 Туроператорът има право да отмени изпълнението на допълнителни екскурзии, посещения и мероприятия при по-малко от 50% желаещи туристи от групата.
1.6 Да настан ПОТРЕБИТЕЛЯ в хотела, посочен в настоящия договор; да осигури предвиден брой нощувки и видове хранения. /при групови пътувания/
1.7 Туроператорът запазва правото на промяна на местата за настаняванепри независещи от него обстоятелства. Промяната е за сметка на туроператора и може да бъде в същата или по Висока категория.
1.8 Да уведоми потребителя своевременно в случай на невъзможност пътуването да бъде осъществено по независещи от туроператорът обстоятелста или вина на трети лица (стачки, безредици, мет. условия, бедствия и др.) При необходимост ТЪРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира пътуването, като предложи на потребителя друго или възстанови внесената сума.
1.9 Туроператорът не носи отговорност пред потребителя и не дължи неустойки за промени в програмата, настъпили поради забавени полети, анулирани и забавени фериботи и други превозни средства. В подобни случай туроператорът се ангажира да изпълни програмата, максимално близка до договорираната.
1.10 Туоператорът не носи отговорност и не дължи неустойки за предоставени грешни или липсващ данни на потребиеля. Всички разходи направени в следствие на предоставени неверни данни следва да се заплатят от потребителя.
1.11 Туроператорът запазва правото на промяна на местата за настаняване при независещи от него обстоятелства и при необходимост. Промяната е за сметка на туроператораи може да бъде в същата или по-висока категория.
1.12 Да осигури на потребителя застраховка „Помощ при пътуване в чуждбина” за пътуванията извън страната (включена в цената или срещу заплащане), която осгурява репатриране и болнично лечение до посочения лимит на отговорност. Туроператорът не заплаща директно медицински разходи.
1.13 При искане на потребителя, да предостави срещу допълнително доплащане застрховка с по-голям лимит на отговорност или застраховка „Отказ от пътуване”.
2. В изпълнение на настоящия договор ПОТРЕБИТЕЛЯТ ИМА СЛЕДНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
2.1. Да заплати общата цена за пътуването. Цената се плаща, както следва: 50% - при резервация, а останалата сума – най-малко 10 работни дни преди пътуването.
2.2. Всички плащания трябва да бъдат извършени в брой или по банков път по сметка на туроператора. Всички направени плащания се удостоверяват чрез документи (касов бон или платежно нареждане). При липса на плашане в срок, търоператорът има право да анулира договора, като в случай, че има внесено капаро, то не се възстановява.
2.3. Да осигури ръководител на групата (компанията) от туристи, която представлява и да се явява и техен представител по време на пътуването.
2.4. Да заплати стойността на всички липси и/или повреди часи на използваните автобуси и хотели, които са настъпили по негова винаи по вина на спътниците му по силата на сключения договор.
2.5. Да не принуждава водача да променя предварително уговорения маршрут, да възпрепятства изпълнението на програмата.
2.6. Да изисква от пътниците да спазват необходимата чистота в автобуса и в местата за настаняване. Да не смущава с поведението си околнитеи да спазва часовете и местата на среща обявени за групата. При неявяване на установените места и срещи туроператорът изчаква закъснелите не повече от 15 мин. При по-голямо закъснение от страна на потребителя, той заплаща сам разходите до повторното присъединяване към групата.
2.7. Да носи отговорност за личните си вещи и багаж.
2.8. При установяване на несъответствие от ПОТРЕБИТЕЛЯ между договорираната и предоставената услуга, същия е длъжен да уведоми Туроператора/местния представител незабавно по начин подлежащ на възпроизвеждане /документиране/ и да държи връзка с туроператора до отстраняване на несъответствието още по време на почивката/ екскурзията. Същия може да предяви и рекламация в писмена форма, придружена с протокол за констатация на нарушение, подписан от приемащата страна, най-късно 14 дни след завръщане/ завършване на пътуването/. Туроператорът отговаря на клиента най-късно 30 работни дни след представяне на рекламацията.
2.9. Ако не притежава българско гражданство потребителят е длъжен да се усведоми за възможни рестрикции визов режим на страната, до която пътува, както и да подготви необходимите за пътуването си документи. Туроператорът не носи отговорност в случайте, когато граничните власти откажат достъп на потребителя. Завръщането в България е за собствена сметка и туроператора не възстановява средства за неконсумирани услуги.
2.10. Туроператорът не възстановява суми на туристи на които е отказан достъп в държавите поради неизрядни паспортни и митнически документи.
2.11. Деца ненавършили пълнолетие, пътуват задължително с акт за раждане – оригинал + копие. При отсъствие на родител/родители, детето трябва да притежава нотариално заверено пълномощно от отсъстващия родител, удостоверяващо съгласие за пътуване в чуждбина.
2.12. Да предостави най-късно 7 дни преди отпътуването трите имена изписани на латиница и ЕГН на пътуващите по договора. В противен случай туроператорът не застрахова туристите и те сами заплащат на място евентуални медицински разходи.
2.13. Туроператорът запазва правото си да промени цената на услугата при увеличаване на: траспортни разходи, летищни такси, вал. Курсове и др., като за това уведоми своевременно клиента в писмена форма спазвайки правата му съгласно чл. 35 ал.1 от ЗТ.
2.14. Да спазва законовия ред в страните които посещава, както и да напусне територията им съгласно програмата на екскурзията и заедно с групата. В противен случай Туроператорът не носи отговорност за възможните рискове, плащания и митнически детайли.
3. АНУЛИРАНЕ НА ДОГОВОР
3.1. При резервация по ранни записвания, специални оферти с намалени цени, всяка страна може да анулира участието си по този договор в срокове считани от обявения ден на отпътуване, срещу съответната неустойка:
3.1.1. до края на текущия работен ден - без неустойка
3.1.2. 60 /шестдесет/ и повече дни – страните дължат само фактически направени разходи за самолетни билети, хотелски резервации, застраховки, визи и друг.
3.1.3. от 59 до 45дни- 20% от договорираната сума.
3.1.4. от 44 до 15дни- 50 % от договорираната сума.
3.1.5. от 14 до 7 дни- 80 % от договорираната сума.
3.1.6. При отказ на пътуването в срок по-малък от 7дни преди обявения ден на пътуването, неизправната страна заплаща неустойка в размер на 100% от договорираната сума.
3.2. При резервация по редовни цени, без специални намаления и отстъпки, всяка страна може да анулира участието си по тозидоговор в срокове считани от обявения ден на отпътуване, срещу съответната неустойка:
3.2.1. до края на текущия работен ден - без неустойка
3.2.2. 45 и повече дни- страните дължат само фактически направени разходи за самолетни билети, хотелски резервации, застраховки, визи и други.
3.2.3. от 44 до 30 дни - 30 % от договорираната сума.
3.2.4. от 29 до 10 дни- 50 % от договорираната сума.
3.2.5. от 9 до 7дни - 80 % от договорираната сума.
3.2.6. При отказ на пътуването в срок по-малък от 7дни преди обявения ден на пътуването, неизправната страна заплаща неустойка в размер на 100 % от договорираната сума.
3.3. Отказ от пътуване се извършва в писмена форма.
3.4. Туроператорът има право без предупреждение да анулира договора при неспазване на договорените срокове от страна на потребителя.
3.5. Туроператорът има право да анулира без предупреждение и неустойка за анулацията пътуването на всяко лице, чието поведение според нас или оторизирани наши представители причинява опастност, стрес, вреди, гняв, създава неудобство на други клиенти, служители и партньори на Туроператора.
3.6. При анулация на резерации платени чрез ваучер, стойността на ваучера не се възстановява.
3.7. Изключение в случайте в точки от 3.1.1. до 3.2.6. са точки 1.3. и 1.8. от настоящия договор.
3.8. В случай, че потребителя прекрати пътуването си преждевременно, по собствено желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните, са за негова сметка. В този случай потребителя не може да има претенции за частично и цялостно възстановяване на платените суми и услуги..
3.9. В случай ,че потребителят не се яви в деня на отпътуване не може да има претенции за частично или цялостно възстановяване на платената сума.
4. ОБЩИ УСЛОВИЯ
4.1. При необходимост туроператорът и съответно екскурзоводът има право да правят промени в програмата по дни и часове, без това да промени съдържанието на програмата.
4.2. В случайте, в които туроператорът прави важни промени в програмата на пътуването, е длъжен да уведоми потребителя в писмен вид. Потребителят е длъжен в 3дневен срок от получаване на информацията да потвърди или откаже пътуването.
4.3. Туроператорът не носи отговорност за извънредни промени в работните времена на музеи и други туристически обекти от програмата.
4.4. Туристическата програма е с приоритетно изпълнение. Магазини и сувенири други допълнителни обекти се посещават в свободното време и при възможност след пълно изпълнение на предвидената програма.
4.5. Туроператорът не носи отговорност за ценности, загубен, забравен или унищожен багаж, документи и други вещи на потребителя. При инцидент туроператорът, чрез екскурзовода, оказва съдействие без да нарушава програмата на групата.
4.6. Потребителят се ангажира да не закъснява и да идва в определените часове и на определените за среща места. Закъснение с повече от 15 мин. догонват групата или се прибират в България за собствена сметка. В този случай туроператорът не възстановява средствата за неконсумираните услуги и не носи отговорност за последствията.
4.7. Туроператорът не носи отговорност за услуги допълващи програмата и не включени в пакетната цена по договора. Взаимоотношенията по услуги заплатени на трети лица и изпълнявани от трети лица се изясняват лично с тях.
4.8. В случайте в които туроператорът прави съществени промени в програмата на пътуването, е длъжен да уведоми потребителя в писмен вид. Потребителят е длъжен в 3 дневен срок от получаване на информацията да уведоми Туроператора за решението си.
4.9. Туроператорът не носи отговорност за извънредни промени в работните времена на музеи и други туристически обекти от програмата.
4.10. Туристическата програма е с приоритетно изпълнение. Магазини и сувенири други допълнителни обекти се посещават в свободното време и при възможност след пълно изпълнение на предвидената програма.
4.11. Потребителят се ангажира да не закъснява и да идва в определените часове и на определените за среща места. Закъснение с повече от 15 мин. догонват групата или се прибират в България за собствена сметка. В този случай туроператорът не възстановява средствата за неконсумираните услуги и не носи отговорност за последствията.
4.12. Туроператорът не носи отговорност за услуги допълващи програмата и не включени в пакетната цена по договора. Взаимоотношенията по услуги заплатени на трети лица и изпълнявани от трети лица се изясняват на база договорки и документи с тях.
4.13. Програмата може да претърпи промени по решение на екскурзовода и при съгласие на минимум 50 % от туристите.
4.14. Туроператорът използва наемен автобусен транспорт от лицензирани транспортни фирми за превози на пътници съгласно разпоредбите на ЕС. В зависимост от размера на групата се пътува със следните автобуси:
4.14.1. група до 19 туриста – 7 метров минибус Ивеко Дейли, Мерцедес Спринтер или друг подобен 20-местен.
4.14.2. група от 20 до 31 туриста– 9 метров автобус Ивеко 100, Кинг Лонг, Темза или подобен с 32 места.
4.14.3. група от 32 до 55 туриста – 12 метров автобус Мерцедес, Кинг Лонг, Неоплан, Сетра,Бова с до 58 пътнически места
4.14.4. група над 55 човека пътува с двуетажен автобус с дължина до 15метра и до 75 пътнически места
4.15. Автобусите описани в от т.4.14.1. до т.4.14.4. се препотвърждават 3 дни преди отпътуване.
4.16. Местата в автобуса се определят по ред на записванията и дата на сключване на договора, освен ако към офертата не е описано друго.
5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
5.1. За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилага ГПК, ЗЗД и сответните правни норми, уредени от действащото законодателство на Република България.
5.2. Всички промени по настоящия договор се извършват писмено с анекс, одобрен от двете страни.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ към Настоящия договор:
6.1. Влиза в сила от датата на подписването и е валиден 30 дни след датата на приключването на договорираното пътуване.
6.2. Прекратява се с едномесечно предизвестие в писмена форма, отправено от една от странте до съконтрагента й или по взаимно писмено съгласие на двете страни.
6.3. Потребиелят /Организатор/ декларира ,че е запознат с всички участници в груповото пътуване с клаузите на този договор и те ги приемат, като страна по същия.
6.4. За автобусни екскурзии и почивки, „София Тур и Ко” използва транпортни фирми Тикет ООД, ЕТ „Марио 95” Други изисквания и договорки между страните: ……
Туроператорът има сключена застраховка „ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРА” за 2016 г., съгласно ЗТ, с ЗД “Армеец” с номер
N: 1592113150000510852 от 10.01.2016

За потребителите: ....................................
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ ЗА ХОТЕЛИ, ТРАНСПОРТ И ДРУГИ НЕ-ПАКЕТНИ УСЛУГИ
Сумата следва да бъде изплатена до 7 работни дни преди датата на отпътуване, като при анулация се предвиждат следните неустойки:
1.АНУЛИРАНЕ НА ДОГОВОР
1.1 При резервация по ранни записвания, специални оферти с намалени цени, всяка страна може да анулира резервацията в срокове считани от обявения ден на настаняване ( първа услуга), срещу съответната неустойка:
1.1.1 Всяка страна може да анулира участието си по този договор без санкции за това най-малко 60 /шестдесет/ работни дни преди датата на отпътуване. При отказ от страна на клиента - той дължи само фактически направени разходи за самолетни билети, хотелски резервации, застраховки, визи и други.
1.1.2 Всяка страна има право да анулира договора от 60 /шестдесет/ до 45 /четирдесет и пет/ работни дни преди обявения ден на отпътуване, като заплаща 20% неустойка от договорираната сума.
1.1.3 При отказ на пътуването от 45 /четирдесет и пет/ до 15 /петнадесет/ работни дни преди обявения ден на пътуването, неизправната страна заплаща неустойка в размер на 50 % от договорираната сума.
1.1.4 При отказ на пътуването в срок по-малък от 15 /петнадесет/ и по голям от 7 / седем/ работни дни преди обявения ден на пътуването, неизправната страна заплаща неустойка в размер на 80 % от договорираната сума.
1.1.5 При отказ на пътуването в срок по-малък от 7 / седем/ работни дни преди обявения ден на пътуването, неизправната страна заплаща неустойка в размер на 100 % от договорираната сума.
1.2. При резервация по редовни цени, без специални намаления и отстъпки, всяка страна може да анулира резервацията в срокове считани от обявения ден на настаняване ( първа услуга), срещу съответната неустойка:
1.2.1 Всяка страна маже да анулира участието си по този договор без санкции за това най-малко 45 /четирдесет и пет/ работни дни преди датата на отпътуване. При отказ от страна на клиента - той дължи само фактически направени разходи за самолетни билети, хотелски резервации, застраховки, визи и други.
1.2.2 Всяка страна има право да анулира договора от 45 /четирдесет и пет/ до 30 /тридесет/ работни дни преди обявения ден на отпътуване, като заплаща 30% неустойка от договорираната сума.
1.2.3 При отказ на пътуването от 30 /тридесет/ до 10 /десет/ работни дни преди обявения ден на пътуването, неизправната страна заплаща неустойка в размер на 50 % от договорираната сума.
1.2.4 При отказ на пътуването в срок по-малък от 10 /десет/ и по голям от 7 / седем/ работни дни преди обявения ден на пътуването, неизправната страна заплаща неустойка в размер на 80 % от договорираната сума.
1.2.5 При отказ на пътуването в срок по-малък от 7 / седем/ работни дни преди обявения ден на пътуването, неизправната страна заплаща неустойка в размер на 100 % от договорираната сума.
1.3. Отказ от пътуване се извършва в писмена форма.
1.4. Туроператорът има право без предупреждение да анулира договора при неспазване на договорените срокове от страна на потребителя.
1.5. Туроператорът има право да анулира без предупреждение и неустойка за анулацията пътуването на всяко лице, чието поведение според нас или оторизирани наши представители причинява опастност, стрес, вреди, гняв, създава неудобство на други клиенти, служители и партньори на Туроператора.
1.6. При анулация на резерации платени чрез ваучер, стойността на ваучера не се възстановява.
1.7. В случай, че потребителя прекрати пътуването си преждевременно, по собствено желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните, са за негова сметка. В този случай потребителя не може да има претенции за частично и цялостно възстановяване на платените суми и услуги.
1.8. В случай ,че потребителят не се яви в деня на отпътуване не може да има претенции за частично или цялостно възстановяване на платената сума.
2. Всички допълнителни услуги невключени в този Договор се заплащат от Клиента на място при настаняване!
3. Информация за превозвача: собствен транспорт.
4. Вашето записване се счита за валидно след заплащането на пълната стойност на туристическия пакет.
5. Заплащането се извършва в лева / евро!
6. Туроператорът ви предоставя възможност за сключване на допълнителен застрахователен договор за покриване на разходите в случай на отказ от пътуване от страна на потребителя и на разходите за съдействие, включително при репатриране, както и за случаите на злополука, болест или смърт, който се заплаща допълнително. За повече информация свържете се с офис на туроператора.
7. При установяване на несъответствие от ПОТРЕБИТЕЛЯ между договорираната и предоставената услуга, същия е длъжен да уведоми Туроператора/местния представител незабавно по начин подлежащ на възпроизвеждане /документиране/ и да държи връзка с туроператора до отстраняване на несъответствието още по време на почивката/ екскурзията. Същия може да предяви и рекламация в писмена форма, придружена с протокол за констатация на нарушение, подписан от приемащата страна, най-късно 14 дни след завръщане/ завършване на пътуването/. Туроператорът отговаря на клиента най-късно 30 работни дни след представяне на рекламацията.
8. Ако не притежава българско гражданство потребителят е длъжен да се усведоми за възможни рестрикции визов режим на страната, до която пътува, както и да подготви необходимите за пътуването си документи. Туроператорът не носи отговорност в случайте, когато граничните власти откажат достъп на потребителя. Завръщането в България е за собствена сметка и туроператора не възстановява средства за неконсумирани услуги.
9. Туроператорът не възстановява суми на туристи на които е отказан достъп в държавите поради неизрядни паспортни и митнически документи.
10. Туроператорът си запазва правото да промени хотела и да предложи друг алтернативен хотел дори и след първоначално потвърждение на резервацията в случай на дублиране на резервациите от хотела или във всички случаи, независещи пряко от Туроператора.

Този Договор влиза в сила от датата на подписването и е валиден до крайната дата на пътуването.
Договорът се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.
Туроператорът има сключена застраховка „ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРА” за 2016 г., съгласно ЗТ, с ЗД “Армеец” с номер
N: 1592113150000510852 от 10.01.2016
МНЕНИЯ
КАЛЕНДАР
Януари
Февруари
Март
Април
Всички права запазени © 2005 Sofia Tour
Екскурзия - екскурзии, почивки, хотели, билети Уеб Дизайн: ПроСтудио
Централен офис
София 1000   Бул. Дондуков №86 Б Тел. /+359 2/ 943 13 43
e-mail:    www.sftur.com